www.i-creamshop.com

 

CALL CENTER : 02 252 9290-1 / คลาสเรียน ส่วนผสม เช่าเครื่อง : 080-044-3488

 

 

ตะกร้าสินค้า

                             

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา...

               i-Cream Solutions เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญด้านไอศกรีมและเจลาโต้ อีกทั้งยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด เพื่อธุรกิจเจลาโต้และไอศกรีมทุกขนาด

               i-Cream Solutions เน้นดูแลและให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างครบวงจร โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะกับขนาดธุรกิจของลูกค้าเอง เช่น การจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมถึงการบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจเจลาโต้และไอศกรีมในแบบของลูกค้าเอง

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Import Officer พนักงานสินค้าขาเข้าทางอากาศและเรือ 1 ตำแหน่ง

พนักงานสินค้าขาเข้าทางอากาศและเรือมีหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการดูแล เตรียมสินค้าและเอกสารที่ใช้ในการนำสินค้าเข้าให้กับทางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี อากร พิธีการทางศุลกากร และขั้นตอนการดำเนินการในการติดต่อนำสินค้าเข้า

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในงานด้านการนำเข้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการนำสินค้าเข้า
 • ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการนำสินค้าเข้า
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้าและประสานงานกับฝ่ายบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • กระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • กระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ:ประกันสังคม, อาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน และ ยูนิฟอร์ม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน1รูป
 2. ประวัติส่วนตัว, CV หรือ Resume
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Chef Assistant ผู้ช่วยเชฟผลิตไอศกรีมเจลาโต้ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเชฟจะรับหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและให้การสนับสนุนเชฟในการทำไอศกรีมในหน้าร้าน ผู้สมัครควรรักการทำไอศกรีมหรือเบอเกอรี่  รักการบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ รักความสะอาด และพร้อมที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่า
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
 • รักการทำอาหาร ขนมหรือเบเกอรี่
 • รักความสะอาด และใส่ใจรายละเอียด
 • กระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และรักการเรียนรู้
 • ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ:ประกันสังคม, อาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน และ ยูนิฟอร์ม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน1รูป
 2. ประวัติส่วนตัว, CV หรือ Resume
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Sales Associate พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

พนักงานขายคือคนแรกที่ลูกค้าพบหน้าเมื่อเปิดประตูร้านเสมอ เป็นคนที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับความช่วยเหลือในการจัดหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พนักงานขายควรมีทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าวใจที่ดี อัฒยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว บุคลิก กริยา มารยาทที่ดีจึงเป็นเรื่องที่พนักงานขายควรสนใจและให้ความสำคัญ พนักงานขายควรมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และสามารถที่จะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายละเอียดของงาน

 • ติดต่อประสานงานลูกค้า เสนอขายเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอศกรีม
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานเรื่องการส่งมอบ ดูแล และให้บริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • กระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักงานบริการ การดูแลลูกค้าและการขาย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ และยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ:ประกันสังคม, อาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน และ ยูนิฟอร์ม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน1รูป
 2. ประวัติส่วนตัว, CV หรือ Resume
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Showroom Manager ผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการร้านมีหน้าที่จัดการดูแลหน้าร้านในแต่ละวันให้ดูดีพร้อมที่จะขาย และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการที่ดีอยู่เสมอ ผู้จัดการร้านควรมีความสามารถในการจัดการ กระตุ้น และเสริมสร้างทีมให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

 • จัดเตรียม ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยของหน้าร้าน
 • บริหารจัดการและแจกแจงหน้าที่ให้กับลูกทีมในร้าน
 • ดูแลและจัดการ Counter Cashier
 • ตรวจนับจำนวนสินค้าในสต็อคและเติมสินค้า
 • ขายและให้ความรู้แก่ลูกทีมในการขายหน้าร้าน
 • ดูแลและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเวลาและจำนวนที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • ประสานงานกับทีมงานฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหาร จัดการ ดูแล และจัดทำเอกสารที่ใช้ในร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • กระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักงานบริการ การดูแลลูกค้าและการขาย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน
 • รักความสะอาดเรียบร้อย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ และยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

*หากมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการทำเอกสารบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:ประกันสังคม, อาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน และ ยูนิฟอร์ม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน1รูป
 2. ประวัติส่วนตัว, CV หรือ Resume
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Accountant พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ดูแลงานบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย 
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินใน หลักฐานประกอบรายการ สัญญา การออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน รวมถึงความถูกต้องของตัวเลขในการเบิกจ่าย
 • บันทึกบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสด ใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายการสิ่งของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีในความรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
 • จัดทำรายการสต็อคสินค้า ดูแลในเรื่องระบบการเบิกจ่ายสินค้า รับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ จัดทำต้นทุนการผลิตในแต่ละเดือน
 • บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไป
 • ทำการกระทบยอดแบงค์
 • ออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเอกสารภงด.1,3,53 และภพ.30

สวัสดิการ:ประกันสังคม, อาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน และ ยูนิฟอร์ม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน1รูป
 2. ประวัติส่วนตัว, CV หรือ Resume
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

............................................................................................................................................................................................................................................................................

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

i-Cream Solution Co.,Ltd.

Thanapoom Tower 12th Floor

1550 New Petchaburi Rd. Makkasan, Ratthawi, Bangkok 10400 Thailand

Tel: + 66(0)2 252 9290

Fax: + 66(0)2 252 9291

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.i.creamsolutions.com